Câu hỏi về Luật doanh nghiệp


Hợp đồng kinh tế ký ngày 1/8/2013, hợp đồng hết hiệu lực vào ngày 30/09/2013. Trong hợp đồng điều khoản thanh toán có ghi: thanh toán trong vòng 30 ngày ....

Hỏi: Hợp đồng kinh tế ký ngày 1/8/2013, hợp đồng hết hiệu lực vào ngày 30/09/2013. Trong hợp đồng điều khoản thanh toán có ghi: thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Khách hàng nhận hàng vào ngày 15/09/2013, thời hạn cuối để thanh toán vào ngày 15/10/2013. Nếu sau ngày này mà khách hàng không trả tiền, Công ty tôi có quyền khởi kiện không khi hợp đồng này đã hết hiệu lực (30/09/2013)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 319 Luật Thương mại 2005: “Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 của Luật này”. Như vậy trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết hạn thanh toán, công ty bạn có quyền khởi kiện khách hàng để đòi tiền. Thời hiệu này không bị ảnh hưởng bới quy định thời hạn của Hợp đồng.
Trợ giúp qua Yahoo Messenger!Tư vấn
Trợ giúp qua Yahoo Messenger!Tư vấn

Bạn biết đến công ty chúng tôi thông qua phương tiện nào?

  • Tờ rơi, quảng cáo trên báo
  • Liên kết trên một trang web khác
  • Tìm kiếm trên Internet
  • Được người quen giới thiệu
  • Qua các phương tiện khác

 

Đang xử lý kết quả . Vui lòng đợi...

TRUNG TÂM TƯ VẤN BỒI DƯỠNG PHÁP LUẬT KINH DOANH

Địa chỉ :  12 Mạc Đĩnh Chi, P. ĐaKao, Quận1, TP. HCM
Điện thoại :  (08) 39.110.345
Hotline :  0933.012.162
Email : info@phapluatkinhdoanh.com
    info@vigiaoduc.com

LIÊN HỆ ĐÀO TẠO & TƯ VẤN

Liên hệ :
 
 (08) 39.110.345-
 hotline: 0933.012.162
 
Địa chỉ :
12 Mạc Đĩnh Chi, P. ĐaKao, Quận 1, TP. HCM